top of page

सहाय्य संबंधित टॅक्स सूचना

जर तुम्हाला आयकर विभागाने कर परताव्याच्या विविध कारणांसाठी पाठवलेली नोटीस प्राप्त झाली असेल तर भारतात आवश्यक आयकर सूचना सहाय्य सेवा.

सदोष परतावा

१ 139 139 (२०१)) च्या सदोष रिटर्नसाठी तुम्हाला नोटीस मिळाली आहे का?

रु .499

मागणी / यू एस १33 (१)

आपणास डिमांड नोटिस प्राप्त आहे / १ u3 (१)

रु .499

दुरुस्ती यू / एस 154

आपण दुरुस्ती विनंती दाखल करू इच्छित आहात काय / 154

रु .499

आयटी रिटर्न संबंधित सर्व सूचना

आयटी रिटर्न्स भरल्यानंतर आयटी विभागाकडून दोन सामान्य सूचना दिल्या जातातः
اور
१ 139 १ 139 (सदनिका) च्या सदोष परताव्याची सूचना
२ / १ u3 (१) (अ) प्राइम-फेशिया mentsडजस्टमेंटची सूचना
आयटी विभागाकडून इतर १ices not नोटीस दिल्या आहेत जसे की छाननी संबंधित नोटीस / कलम १33 (२), रिटर्न फाइलिंग नोटिस / १ /२ (१) इत्यादी. परंतु सध्या आम्ही सल्लामसलत आणि
उपरोक्त दोन सूचनांशी संबंधित मार्गदर्शन व दुरुस्ती विनंती अर्ज १ u4.
आम्ही आता त्या प्रत्येकावर चर्चा करूः

1. 139 (9) च्या दोषपूर्ण परताव्याची सूचना

●     Notice Under Section 133(6)

Reasons for receiving notice u/s 133(6) include:

 

 • Incorrect reporting of income

 

 • A significant difference between the reported income in the ITR and the expenditures reflected in the AIS.

●     Intimation Under Section 143(1)- (Routine Communication)

१ 139 १ 139 (सदनिका) च्या सदोष परताव्याची सूचना  

पुढील अटी पूर्ण न केल्यास उत्पन्न परत करणे सदोष मानले जाते:

اور

(अ) उत्पन्नाच्या प्रत्येक प्रमुख अंतर्गत परतावातील अनुबंध, स्टेटमेन्ट आणि स्तंभ, एकूण उत्पन्नाची गणना आणि एकूण उत्पन्न भरले गेले आहे

اور

(ब) परताव्यासह एकूण उत्पन्नाची गणना करण्याचे विधान असते

اور

(सी) परतावा ऑडिट अंतर्गत असेल तर त्याचा लेखापरीक्षण अहवाल यू.एस. ABAB ए.बी. किंवा अहवाल सादर केल्याचा पुरावा यासह असेल.

اور

(डी) परताव्यासह कर भरण्याचा पुरावा आणि टीडीएस आणि टीसीएस असल्यास काही असल्यास,

اور

(इ) खात्यांची नियमित पुस्तके ठेवल्यास परतावा मॅन्युफॅक्चरिंग, ट्रेडिंग आणि प्रॉफिट आणि लॉस अकाऊंटसह बॅलन्स शीट इ.

اور

(फ) खात्यांची नियमित पुस्तके न ठेवल्यास, परताव्यासह उलाढालीचे प्रमाण दर्शविणारी स्टेटमेन्ट दिलेली असते किंवा जसे की एकूण उत्पन्न, एकूण नफा, खर्च आणि व्यवसाय किंवा व्यवसायाचा निव्वळ नफा आणि ज्या आधारावर अशा रकमेची गणना केली गेली आहे आणि मागील वर्षाच्या अखेरीस एकूण भांडवली कर्जदार, स्वतंत्र कर्जदार, स्टॉक-इन-ट्रेड आणि रोख शिल्लक किती प्रमाणात आहेत याची माहिती दिली आहे.

اور

(छ) मालकी व्यवसाय किंवा व्यवसायाच्या बाबतीत, मालकांचे वैयक्तिक खाते; एखाद्या कंपनीच्या बाबतीत, व्यक्तींची किंवा व्यक्तींची संस्था असणारी, भागीदारांच्या किंवा सदस्यांची वैयक्तिक खाती; आणि एखाद्या कंपनीचे भागीदार किंवा सदस्याच्या बाबतीत, व्यक्तींचे किंवा व्यक्तीचे शरीर असणारी संस्था, त्याचे त्याचे वैयक्तिक खाते, फर्ममधील व्यक्ती किंवा व्यक्तींचे शरीर;

اور

(ज) जेथे निर्धारकाच्या खात्यांचे लेखापरीक्षण केले गेले असेल तेथे परताव्यासह लेखापरीक्षण नफा व तोटा खाते आणि ताळेबंद आणि लेखापरीक्षकाच्या प्रती आणि ज्यामध्ये निर्धारणाच्या किंमती लेखाचे लेखापरीक्षण केले गेले आहे त्यासह कंपनी अ‍ॅक्ट १ 6 66 च्या १ 3 B बी (१ 195 236 चा १) तसेच त्या कलमांतर्गत अहवाल;

اور

    Demand Notices Under Section 156

When taxpayers have outstanding taxes that need to be settled, the income tax department issues a demand notice under Section 156. This notice functions as a formal demand for the unpaid taxes, specifying the amount owed and the deadline for payment. Additionally, it may detail any additional charges, such as fines or interest, that have accrued.

 

Receiving such a notice can be a serious matter, and it's advisable to seek assistance from a tax professional. They can help you understand the implications of the notice and assist you in taking the necessary steps to address the outstanding tax liabilities.

When there are outstanding dues after assessment, the Income Tax Department issues a Demand Notice under Section 156. This notice specifies the amount payable, including taxes, interest, and penalties. Key points to note about this notice include:

 • Timely payment is crucial to avoid further penalties and legal action.

 • If the taxpayer disagrees with the demand, they can file an appeal with the Appellate Authority.

It's essential for taxpayers to review the demand notice carefully, understand the components of the outstanding amount, and take appropriate action. Failing to address the demand can lead to additional financial liabilities.

Being aware of these common types of income tax notices and understanding their implications is vital for taxpayers in India. Prompt and accurate responses, as well as seeking professional assistance when necessary, can help individuals and businesses effectively manage income tax notices and ensure compliance with tax laws.

     Notice Under Section 142(1)

Reasons for receiving notice u/s 142(1) include:

 

 • The assessing officer wants additional information or documents about the filed income tax return, such as a statement of assets and liabilities and claim certificates. 

 

 • ITR was filed after the due date.

 

Being non-responsive to this notice will result in a penalty of Rs 10,000, Prosecution (extended up to 1 year), or both.

2. 143 (1) (अ) प्रिम फासिया समायोजनाची सूचना

२. प्राइम फॅशिया mentsडजस्टमेंटची सूचनाः कलम १33 (१) (अ)

اور

प्राप्तिकर अधिनियमाच्या कलम १33 (१) (अ) नुसार १ 139 १ u नुसार कोणताही परतावा भरला गेला असेल तर अशा रिटर्नवर प्रक्रिया केली जाईल आणि पुढील mentsडजस्ट केल्यावर मिळकत / तोटा मोजला जाईल:

اور

(i) परतीमध्ये कोणतीही अंकगणित त्रुटी;

اور

(ii) चुकीचा दावा, जर असा चुकीचा दावा परताव्याच्या कोणत्याही माहितीतून स्पष्ट झाला असेल;

मागील वर्षी परत जे नुकसान हक्क सांगितला आहे विभाग 139 उप-कलम (1) अंतर्गत निर्दिष्ट देय तारीख पलीकडे खोलीत होते बंद ठेवले तर (iii) नुकसान disallowance दावा;

(iv) ऑडिट अहवालात दर्शविलेल्या खर्चाची अनुमती न देणे परंतु परताव्यामध्ये एकूण उत्पन्नाची गणना करताना विचारात घेतले नाही;

(v) कलम १० एए , -०-आयए , -०-आयएबी , -०-आयबी , -०-आयसी , -०-आयडी किंवा कलम -०-आयई अंतर्गत दावा कमी केल्याचे अनुमती न दिल्यास, परतावा पोट-कलमांतर्गत निर्दिष्ट तारखेच्या बाहेर दिले असल्यास. (१) कलम १ of; चे; किंवा

اور

परंतु वरील प्रमुखांखाली काही फेरबदल करण्यासाठी करदात्यास माहिती दिली जावी;

اور

कोणतीही समायोजन करण्यापूर्वी करदात्याच्या उत्तराचा विचार केला पाहिजे आणि days० दिवसांच्या आत उत्तर न मिळाल्यास समायोजन केले जाऊ शकते.

اور

3. दुरुस्ती विनंती यू / एस 154

बर्‍याच वेळा असे होते की आयकर प्राधिकरण अर्थात सीपीसी किंवा प्राप्तिकर अधिका-यांनी दिलेल्या ऑर्डरमध्ये त्रुटी आली आहे. त्रुटी कदाचित काही चुकांमुळे असू शकते जी रेकॉर्डवर उघड आहे.

اور

या चुका / त्रुटी दूर करण्यासाठी प्राप्तिकर अधिनियमातील कलम १ u4 मधील चुका सुधारण्यासाठी प्राप्तिकर अधिकार्यास शक्ती देण्यात आली आहे.

اور

दुरुस्ती विनंती करदात्याद्वारे केली जाऊ शकते किंवा ती प्राप्तिकर प्राधिकरणाच्या सू मोटोद्वारे दुरुस्त केली जाऊ शकते.

اور

दुरुस्ती आदेशाची मुदत आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस years वर्षे आहे ज्यात दुरुस्ती करण्याचा प्रयत्न करण्याचा अधिकार प्राधिकरणाद्वारे मंजूर केला जातो.

आता सीपीसी, बेंगलुरुने दिलेल्या आदेशांच्या संदर्भात सर्व सुधारण विनंती फक्त आयटी वेबसाइटच्या ई-फाइलिंग पोर्टलद्वारे ऑनलाइन केल्या पाहिजेत.

اور

आपणास 143 (1) (अ) चुकीची असून सुधारित करणे आवश्यक आहे अशी कोणतीही ऑर्डर प्राप्त झाली आहे, कृपया आमच्याशी 91-8955833830 येथे संपर्क साधा किंवा ऑनलाईनइंडीटाएक्सफिलिंग्ज @ gmail.com वर ईमेल करा.

اور

आपण येथे माहिती ऑर्डर देखील अपलोड करू शकता.

 

●     Tax Notice Under Section 148

This notice is issued if the Income Tax Department believes that the

 • Taxpayer has not correctly disclosed the income to pay less taxes or

 • If an individual has not filed the return, even they are mandated to do so.

 

In response to the notice, individuals must provide income details again for a specific financial year, along with any supporting documents, such as proof of tax-saving investments made during that period.

 

A notice under Section 148 is issued when the department believes that certain income has escaped assessment, such as undeclared income or investments. This notice allows the department to reopen a previously filed assessment.

Key points to note about this notice include:

 • The taxpayer must respond to the notice and provide relevant information.

 • The Assessing Officer will conduct a fresh assessment based on the information provided.

Scrutiny assessment notices are typically more detailed and require thorough documentation and cooperation with the Assessing Officer. Seeking professional assistance is often advisable to navigate these complex assessments effectively.

●     Intimation Under Section 245

The assessing officer issues intimation u/s 245 to confirm with the taxpayer if pending tax dues from previous financial years can be adjusted using the income tax refund issued in the current assessment year. Individuals have the option to agree or disagree with the proposed adjustment within 30 days.

 

Important: It's vital to respond to the notice within the specified timeframe. Otherwise, the tax authorities will automatically adjust the pending tax dues against the income tax refund and issue the balance refund amount, if any.

How To Authenticate Notice/Order Issued by ITD?

Authenticating an income tax notice or order issued by the Income Tax Department (ITD) is a crucial step before responding to it.

 

Here's how you can authenticate an income tax notice online on the income tax portal:

 

 1. Visit the official income tax website and click on the ‘Authenticate notice/order issued by ITD’ under ‘Quick Links.’

Screenshot 2024-05-19 124814.png

2. You have two options to authenticate the income tax notice:

 

3. PAN, document type, assessment year, issue date, and mobile number (for notice/order/letter issued for AY 2011-12 and subsequent years only)

Screenshot 2024-05-19 124950.png

4. Document Identification Number and mobile number (for all assessment years)

Screenshot 2024-05-19 125107.png

5. After filling in all the details in the chosen option, you will receive an OTP. Once it is validated, the date of the issue of the notice, along with the DIN of the notice will be issued.

Screenshot 2024-05-19 125238.png

If in case, the notice is not issued by the ITD, it will display the following message –

 

“No record found for the given criteria.”

Screenshot 2024-05-19 125350.png

How To Effectively Respond To an Income Tax Notice?

When you get an income tax notice due to any of the above-mentioned scenarios, the following measures can be taken to respond efficiently.

 

 • First things first: carefully read the notice and find out why it was sent. Pay close attention to the deadlines mentioned.

 

 • Many times, tax authorities send notices mistakenly. To ensure the notice is intended for you, double-check your name, PAN number, and address.

 

 • Gather all relevant documents and records according to the specific tax matter mentioned in the notice. 

 

 • Respond to the notice within the given timeframe to avoid further penalties or legal consequences.

 

 • Sometimes, it’s not possible for individuals to understand the terminologies; in such a scenario, consider seeking advice from a tax professional or a CA (chartered accountant). 

 

 • Maintain copies of all correspondence, including your response to the notice and any supporting documents submitted.

 

 • Notice resolution can take time, so maintain patience.

 

 • Be proactive in addressing any further requests or queries from the tax authorities.

How Can KarrTax Help You With Income Tax Notice Assistance?

KarrTax has a team of experienced tax professionals who specialize in handling income tax notices of all kinds. Whether it's a scrutiny notice, demand notice, or any other communication from the tax authorities, we have the expertise to assist you effectively.

 

Here are some of the reasons why you should choose us:

 • We provide personalized solutions tailored to specific circumstances.

 

 • Affordable rates start from Rs.499, with no hidden fees. (varies according to the issued notice type)

 

 • We believe in transparency and clarity. From the initial consultation to the resolution of your tax notice, we'll keep you informed about the process, timelines, and potential outcomes.

 

 • Dedication to providing personalized attention.

 

 • Proven track record of assisting clients successfully with income tax notices.

Frequently Asked Questions (FAQs)

1.What if a taxpayer ignores the income tax notice?

Ignoring an income tax notice can lead to serious consequences, such as penalty proceedings, conducting a tax audit, or even prosecuting the taxpayer for non-compliance.

2.Is it mandatory to authenticate the notice/order by Income Tax Authorities?

Absolutely, yes! It's essential to authenticate any notice or order issued by the authorities to ensure its authenticity and legitimacy. Even the department encourages this!

 

That’s why, since October 1st, 2019, every communication from the Income Tax Department is assigned a unique Document Identification Number to help safeguard against fraudulent or unauthorized correspondence.

3.In how many days an individual can respond to the income tax notice?

The time period for responding to an income tax notice typically varies depending on the nature of the notice and the specific instructions provided therein. For instance, the timeline for responding to notices u/s 139(9) is 15 days, while for intimation u/s 245, it’s 30 days.

Strategies for Effectively Responding to Income Tax Notices

To respond effectively:

 1. Understand the Notice: Carefully read and comprehend the notice to formulate a proper response.

 2. Seek Professional Assistance: Consider engaging a tax professional for guidance.

 3. Gather Comprehensive Documentation: Collect relevant documents to support your response.

 4. Respond Promptly: Adhere to response timelines to avoid penalties.

 5. Be Accurate and Complete: Ensure your response addresses all issues accurately.

 6. Maintain Open Communication: Communicate challenges or delays promptly.

 7. Consider Legal Options: Explore appeals if you disagree with the assessment.

 8. Keep Records: Maintain copies of all correspondence and documents.

 9. Stay Informed: Stay updated on tax laws and regulations.

 10. Seek Professional Review: Have a tax professional review your response.

 11. Be Patient: Notice resolution can take time; maintain patience.

 12. Learn from the Experience: Evaluate and implement improvements.

Consider Professional Tax Planning: Engage in tax planning to prevent future notices

The Significance of Seeking Professional Assistance

Professional tax assistance offers several advantages:

 1. Expertise and Experience: Tax professionals specialize in resolving tax issues, providing accurate guidance and representation.

 2. Efficient Resolution: They analyze notices, identify issues, and develop effective strategies for timely resolution.

 3. Compliance and Accuracy: Professionals ensure responses comply with tax laws, minimizing errors and penalties.

 4. Peace of Mind: Outsourcing tax matters allows you to focus on other aspects of your life or business.

 5. Risk Mitigation: Professionals reduce the risk of mistakes in your response.

Finding the Right Income Tax Notice Assistance Service Provider

Selecting the right service provider is crucial:

 1. Expertise and Experience: Look for experienced professionals specialized in your type of notice.

 2. Reputation and Track Record: Check for positive reviews and successful resolutions.

 3. Transparent Pricing: Understand the cost and potential fees upfront.

 4. Communication: Choose providers who maintain open and responsive communication.

 5. Ethical Practices: Ensure ethical conduct and compliance with tax laws.

 6. Initial Consultation: Use the initial consultation to assess their approach and expertise.

Case Study: Handling Income Tax Notices

Here's a consolidated case study to show how taxpayers might encounter various types of income tax notices:

1. Mr. Rajesh, a salaried individual, filed his income tax return for the assessment year 2022. After filing, he received a notice from the Income Tax Department.

Scenario:

Mr. Rajesh, a salaried individual, filed his income tax return for the assessment year 2022.

Type of Notice: Notice under Section 143(1) - Intimation Notice

Action Taken:

Rajesh reviewed the notice and found that there were no discrepancies in his income and tax calculation. He agreed with the assessment and took no further action.

Outcome:

No further action was required as Rajesh's return was accepted as filed.

 

2. In another scenario, Ms. Priya, a self-employed professional, filed her income tax return for the assessment year 2023. However, she made an error in her tax calculation, resulting in an underpayment of taxes.

Scenario:

Ms. Priya, a self-employed professional, filed her income tax return for the assessment year 2023.

 

Type of Notice:

Notice under Section 139(9) - Defective Return Notice

 

Action Taken:

Priya received a notice indicating the defects in her return. She promptly corrected the errors and submitted the revised return within the specified timeframe.

 

Outcome:

The corrected return was considered valid, and Priya avoided penalties for the underpayment.

In a different scenario, Mr. Sanjay, a business owner, filed his income tax return for the assessment year 2021. The department suspected undisclosed income based on financial transactions.

 

3. Scenario:

Mr. Sanjay, a business owner, filed his income tax return for the assessment year 2021.

 

Type of Notice:

Section 148 Notice - Reopening of Assessment

 

Action Taken:

Sanjay received a Section 148 notice, indicating that his assessment was being reopened. He provided all requested information and documents to the Assessing Officer.

 

Outcome:

After a thorough assessment, the department determined additional tax liability, and Sanjay had to pay the outstanding amount along with penalties and interest.

 

4. In another scenario, Ms. Anjali, a freelance consultant, filed her income tax return for the assessment year 2022. The department decided to scrutinize her return in detail.

 

Scenario:

Ms. Anjali, a freelance consultant, filed her income tax return for the assessment year 2022.

 

Type of Notice:

Section 143(2) Notice - Scrutiny Assessment

 

Action Taken:

Anjali received a Section 143(2) notice, requesting various documents and details. She collaborated with a tax professional to prepare and submit the required documentation.

 

Outcome:

The scrutiny assessment concluded with no significant discrepancies, and Anjali's return was accepted as filed after a thorough examination.

 

Lastly, a Demand notice showing unpaid dues was sent to Mr. Alok, a retired person with rental income. After reviewing the notice, he paid the outstanding amount within the specified timeframe, resolving the issue without further legal action.

Income tax notices can take various forms, and it's essential to understand the types of income tax notices you may encounter. One common notice is under Section 139(9) of the Income Tax Act, which is issued when an ITR filed is defective or incomplete. These notices, often referred to as IT notices, require your attention and prompt response to rectify any issues with your tax filing. Additionally, you might come across an intimation under Section 143(1), which is an automated communication from the Income Tax Department summarizing your return's assessment. Being aware of these different types of income tax notices is crucial for maintaining compliance with tax regulations.

Received an
Income Tax Notice?

Relax! Our Experts are here to answer all your queries. Just connect with one below.

bottom of page