top of page

टॅन [कर सवलत खाते क्रमांक] नोंदणी

टॅनसाठी ऑनलाईन अर्ज करा

रु .399

टॅन काय आहे?

टॅक्स कपात किंवा संग्रह खाते क्रमांक टीएएन म्हणून देखील ओळखला जातो जो आयकर कायद्यातील कलम 203 ए कर वजा करण्यास किंवा वसुलीसाठी जबाबदार असणा persons्या सर्व व्यक्तींकडून प्राप्त केला जाऊ शकतो.

اور

टीएएन एक 10 अंकी अल्फान्युमेरिक नंबर आहे जो आयकर विभागाने फॉर्म 49 बी मध्ये अर्ज भरल्यानंतर प्रदान केला आहे.

اور

टॅन कसा लागू केला जाऊ शकतो?

اور

टॅनचे अर्ज www.tin-nsdl.com वर ऑनलाईन सबमिट केले जाऊ शकतात किंवा एनएसडीएलच्या टिन सुविधा केंद्रांवर [टीआयएन एफसी] देखील फॉर्म सादर केला जाऊ शकतो.

اور

اور

टीडीएस रिटर्न भरण्यासाठी किंवा चालान दाखल करण्यासाठी टॅन अनिवार्य आहे का?

اور

फॉर्म २Q क्यू, २Q क्यू, २Q क्यू, २E ईक्यू इत्यादी विविध टीडीएस परतावा भरताना टीएएनचा उल्लेख करणे अनिवार्य आहे.

اور

तसेच टीडीएस नंबरशिवाय टीडीएस भरणा करता येणार नाही. पेमेंट करण्यासाठी चालानात टीएएन असणे आवश्यक आहे.

اور

टीएएन अर्ज भरण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे काय आहेत?

اور

सध्या, टीएएन अर्जाशी कोणतीही कागदपत्रे जोडण्याची आवश्यकता नाही. अर्जदाराचे वैयक्तिक तपशील जसे की नाव, पत्ता, पॅन, मोबाइल आणि ई-मेल आयडी इत्यादी आवश्यक असतात. फॉर्मवर अर्जदाराची शारीरिक स्वाक्षरी असणे आवश्यक आहे.

ऑनलाईन अर्जाच्या बाबतीतही फॉर्म ऑनलाईन भरल्यानंतर व भरल्यानंतर मुद्रित फॉर्मवर स्वाक्षरी करुन पुणे येथील टीआयएन केंद्रात जमा करावे. हे पोस्ट किंवा कुरिअरद्वारे पाठविले जाऊ शकते.

اور

सामान्यत: किती दिवस टीएएन दिले जाते?

अर्ज पूर्ण झाल्यास, अर्ज सादर केल्यापासून 10 दिवसांच्या आत सामान्यत: टीएएन देण्यात येतो.

टॅन अर्जाची स्थिती www.tin-nsdl.com वर देखील तपासली जाऊ शकते.

टॅन भरण्यासाठी फी आहे का?

اور

सरकार टीएएन अर्जासाठी फी रू ..6 / / - आहे. तथापि, आपण आमच्या सेवांचा लाभ घेऊ इच्छित असल्यास आमचे शुल्क रू .399 / - असेल.

टीएएनचे तपशील दुरुस्त करता येतील काय?

होय एक टॅन दुरुस्ती फॉर्म देखील आहे जो टीएएन मध्ये तपशील बदलण्यासाठी दाखल केला जाऊ शकतो (त्यात काही त्रुटी असल्यास त्या दुरुस्त करायच्या आहेत)

اور

bottom of page